FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Törvényes használati feltételek, utoljára frissítve 10/08/2019

Ezt a honlapot ("Honlap") Önnek e „Felhasználási feltételek" és ezeknek a Johnson & Johnson Vision Care Inc. vagy egy társvállalata (együttesen „Honlaptulajdonos", „mi", „mi ragozott alakjai") által időről-időre való módosítása vagy kiegészítése (a továbbiakban együtt: „Megállapodás") szerint bocsátják rendelkezésre. A jelen Honlap vagy bármely más, a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás vagy tartalom Ön általi használata egyben beleegyezését jelenti ahhoz, hogy a Megállapodás feltételei jogilag kötelezőek legyenek, és ugyanúgy kikényszeríthetők, mintha aláírta volna a megállapodást. Ha nem hajlandó elfogadni a Megállapodásban foglalt feltételeket, akkor kérjük, hogy ne lépjen be a Honlapra, vagy ne használja, vagy ne küldjön be semmilyen anyagot.

A Honlap szándékolt közönsége

Ezen internetes oldal tartalma magyarországi látogatói számára készült. Ez a Honlap nem készült egyetlen 13 évesnél fiatalabb személy számára sem.

Az információkkal kapcsolatos jogi felelősség kizárása

A HONLAPON SZEREPLŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓ, BELEÉRTVE A TANÁCSOK  ÉS AJÁNLÁSOK CÉLJA KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS OKTATÁSI SEGÍTSÉG. NEM CÉLJA ORVOSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁS, VAGY BÁRMELY EGYÉNI PROBLÉMA ORVOSI DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA VAGY KEZELÉSÉRE VALÓ FELHASZNÁLÁS. NEM CÉLJA AZ ÖN EGYEDI KÖRÜLMÉNYEIVEL TISZTÁBAN LÉVŐ KÉPESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TANÁCSADÁS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HELYETTESÍTÉSE SEM. MINDIG KÉRJE KI ORVOSA VAGY MÁS KÉPESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ TANÁCSÁT BÁRMELY BETEGSÉGRE VONATKOZÓAN ÉS MIELŐTT BÁRMELY ÚJ KEZELÉST KEZD MEG. A HONLAP ÖN ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁRA ÉRVÉNYESEK TOVÁBBI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÓ NYILATKOZATOK ÉS FENNTARTÁSOK, AMELYEK A HONLAPON FELTŰNHETNEK.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMI OLYAN KÖVETKEZMÉNYÉRT, AMELY AZ ÖN ÁLTAL A HONLAPON SZEREPLŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓ, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY MÁS ANYAG ALAPJÁN TETT VAGY ELMULASZTOTT INTÉZKEDÉSBŐL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN ERED. BÁR TÖREKEDÜNK A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSAN ÉS FRISSÍTETT ÁLLAPOTBAN VALÓ TARTÁSÁRA, NEM ADUNK BIZTOSÍTÉKOT ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL, TELJESSÉGÉVEL VAGY AKTUALITÁSÁVAL KAPCSOLATOS.

Tulajdonjog

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlap kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra áll rendelkezésére. Ön elfogadja, hogy a Honlap a Honlaptulajdonos tulajdonát képezi; ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is, és hogy Önnek nincs joga arra, hogy a Felhasználási feltételekben meghatározottaktól eltérő módon használja azt. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön szenved a Honlap bármilyen üzleti célú felhasználásával kapcsolatban, vagy egyéb olyan célra való alkalmazással kapcsolatban, amelyet a jelen Használati feltételek nem engedélyeznek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtagadjuk vagy megszüntessük a Honlaphoz való hozzáférést saját belátásunk szerint. A Honlap ingyenes, ezért nem vagyunk kötelesek karbantartási vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtani ezekhez, és nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért vagy károkért, melyeket Ön esetleg a Honlap frissítésének vagy karbantartásának hibájából eredően szenved el.

Ezt a Honlapot csak törvényes célokra és csak Használati feltételeknek megfelelően használhatja. Nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott engedéllyel rendelkezik a Honlapon szerzett tartalmak megtekintésére, nyomtatására és terjesztésére a személyes, nem kereskedelmi célokra, feltéve, hogy nem távolítja el vagy takarja el a szerzői jogi megjegyzést vagy a tartalomban megjelenő egyéb közleményeket. Nem másolhatja le, nem nyomtathatja ki újra, nem módosíthatja, nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem fordíthatja le, nem terjesztheti, nem adaptálhatja, nem közvetítheti, nem közölheti a nyilvánossággal telekommunikáció útján, nem forgalmazhatja és nem értékesítheti a Honlapról visszakeresett tartalmat bármilyen kereskedelmi célra, illetve nem bocsáthatja rendelkezésre bármely kereskedelmi forrásnak, beleértve más weboldalakat is, a Honlaptulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül

Ezenkívül Ön beleegyezik abba, hogy nem: (i) használja ezt a Honlapot olyan módon, amely letilthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy rongálhatja ezt a Honlapot, vagy zavarhatja a Honlap bármely más használatát, beleértve bármely, a felhasználó bármiféle valós idejű tevékenységét a Honlapon keresztül; (ii) használ robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, eljárást vagy eszközt ennek a Honlapnak az eléréséhez bármilyen célra, ideértve a Honlap bármelyik anyagából adatok kinyerését (scrape), adatbányászását, nyomon követését vagy másolását; (iii) használ bármilyen kézi eljárást a Honlap bármely anyagának nyomon követésére vagy másolására, vagy bármely más jogosulatlan célra a Honlap tulajdonosának írásos beleegyezése nélkül; (iv) használ egyéb módon olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarja e Honlap megfelelő működését; vagy (v) más módon próbálja megakadályozni e Honlap megfelelő működését

Minden Önnek kifejezetten nem engedélyezett jogot fenntartunk.

Fiókja és jelszava

Amikor először regisztrál a Honlap használatára, felkérhetik egy jelszó létrehozására. A jelszavát titokban kell tartania, és ne adja meg másnak, vagy ne engedje másnak használni a fiókját. Nem használhatja bárki más jelszavát vagy fiókját. Haladéktalanul tájékoztatnia kell bennünket, ha gyanítja jelszava vagy fiókja bármilyen illetéktelen használatát vagy az ahhoz való hozzáférést. Nem fogunk felelősséget vállalni azért, ha bármilyen kárt vagy veszteséget szenved azáltal, hogy nem tartja titokban a jelszavát, ha valaki másnak engedi használni a fiókját, ha valaki más jelszavát vagy fiókját használja, vagy ha tudomást szerez vagy gyanút fog jelszava vagy fiókja illetéktelen használatáról, de nem mondja meg nekünk rögtön.

Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok felhasználásához

Honlaphasználata során akár regisztrálás útján, vagy másképpen kapott adatokra a Személyes adatok védelméről szóló irányelvünk vonatkozik. Személyes adatok védelméről szóló irányelvünk az Ön által megadott adatok összegyűjtésére és felhasználására vonatkozik, beleértve az ezen információkra vonatkozó jogait.

Elektronikus közlések

A Honlapon közölt információk elektronikus közléseket jelentenek. Amikor a Honlapon vagy más elektronikus médiumokon keresztül, például az emailen keresztül kommunikál velünk, elektronikus úton kommunikál velünk. Ön elfogadja, hogy elektronikusan, a személyes adatok helyi védelmi jogszabályainak betartásával kommunikálhatunk, és hogy az ilyen kommunikáció, értesítések, közlések, megállapodások és egyéb, elektronikus úton közölt közlemények egyenértékűek az írásbeli közlésekkel, és ugyanolyan erővel bírnak, mintha írásban lennének és aláírná a közleményt küldő fél.

A felhasználó által beküldött adatok

Létrehoztunk vagy a jövőben létre hozhatunk bizonyos területeket, például üzenőtáblákat és csevegőszobákat a Honlapon belül, ahová a tagok feltölthetik és ahol megoszthatják gondolataikat, megjegyzéseiket, a termékekkel kapcsolatos véleményeket, képeket, videókat és hasonlókat más tagokkal (együttesen „Fórum"). Ezek a fórumok csak a Honlap regisztrált tagjai számára érhetők el. Annak érdekében, hogy a nagyobb közösség számára előnyösek legyenek a szövegek, grafikus anyagok, a szoftverek, a zene, a hangok, a fényképek, a videók, az üzenetek, a bejegyzések, az adatok, az információk vagy a felhasználók által közzétett egyéb anyagok (együttesen a „Felhasználói tartalom"), létrehoztunk néhány alapvető mindenki számára követendő szabályt.

Ezenkívül, ha egy Fórum van biztosítva a Honlapon, ez engedélyezheti a felhasználók számára, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, amelyekre az általunk foglalkoztatott szakértők válaszolnak. Adott esetben ezeket a szakértőket a tagok kérdéseire adott válaszukra fordított idejükért fizetjük, de az általuk kifejezett vélemények sajátjaik. A szakértőkhöz, valamint iránymutatásaikhoz való hozzáférést a Fórumban csak tájékoztató és oktatói szolgáltatásként nyújtjuk a Honlap tagjai számára.

A jelen Honlapunkra vonatkozó irányelveink szerint a Felhasználói tartalom ellenőrzése gyakorlatilag a Felhasználói tartalom közzététele előtt vagy után történik. Az előzetes moderálás azt jelenti, hogy a Felhasználói tartalmat nem fogják közzétenni a Fórumba, és nem érhetik el vagy nem láthatják más Honlaptagok, amíg nem ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy a Felhasználói tartalom alkalmas a

Fórumba való beküldésre. Ez az eljárás azt is jelenti, hogy a közzétételre benyújtott Felhasználói tartalmat nem fogják megjeleníteni valós időben, és esetleg soha nem lesz közzétéve, ha megállapítjuk, hogy az a Honlapra nem alkalmas. Az utólagos moderálás azt jelenti, hogy a Felhasználói tartalmat a Honlapon való közzététel után fogjuk ellenőrizni. Azt az utólagosan moderált Felhasználói tartalmat, amelyről a Honlap tulajdonosa megállapítja, hogy nem felel meg a jelen Feltételeknek, vagy más módon nem alkalmas a Honlapra, eltávolítják a Honlapról, a felhasználó értesítése nélkül.

A Felhasználói tartalomnak megfelelőnek kell lennie a Fórum számára. A Felhasználói tartalmak elutasítási indokainak korlátozása nélkül elutasíthatjuk, átszerkeszthetjük vagy eltávolíthatjuk azokat a Felhasználói tartalmakat, amelyek nem felelnek meg az általunk megadott közösségi irányelveknek, amelyeket el kell olvasnia, mielőtt a Felhasználói tartalmát közzétenné a Honlapon.

Ha a Felhasználói tartalmát a Fórumra küldi, akkor (1) megerősíti, hogy jogosult a Felhasználói tartalmának közzétételére vagy továbbítására; (2) vállalja, hogy Ön kizárólagosan felelős a közléshez benyújtott összes Felhasználói tartalomért; és (3) a Honlap tulajdonosának és kapcsolt jogalanyainak visszavonhatatlan, világszerte érvényes, nem kizárólagos, örökös, teljes mértékben allicencbe adható, átruházható, jogdíjmentes jogot és licencet biztosít a Felhasználói tartalmának bármilyen módon történő felhasználására a Honlapon és bármely más, a Honlap tulajdonosának vagy társvállalatainak tulajdonában vagy működtetésében lévő Honlapon (valamint a Honlaptulajdonos vagy társvállalataihoz társított közösségi médiaportálokon).

Szabadon használhatunk bármilyen gondolatot, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet bármely Felhasználói tartalom tartalmaz vagy abból származhat bármilyen célból, beleértve a termékek kifejlesztését, gyártását és marketingjét. Ezért kérjük, ne nyújtson be vagy küldjön el olyan gondolatokat, javaslatokat vagy anyagokat, amelyeket bizalmasan kíván kezelni, vagy amelyeknél kompenzációra számít. Önnek nem lehet semmilyen követelése a Felhasználói tartalmának bármilyen felhasználása vagy nem felhasználása tekintetében. Amikor Ön Felhasználói tartalmat küld, értesül arról, hogy jogunk van, de nem vagyunk kötelesek neve, fényképe, kinézete, hangja, teljesítménye, életrajzi információi és/vagy nyilatkozatai használatára, megjelenítésére és közzétételére az egész világon időkorlát nélkül a Honlapon és bármely társult vagy követő Honlapon vagy közösségi média csatornán, amelyet mi vagy társvállalataink működtetnek. Ha ezeket a jogokat gyakoroljuk, akkor érti és elfogadja, hogy semmilyen más ellenértéket, fizetést, értesítést vagy jóváírást nem kap, és nem lesz semmilyen lehetősége jóváhagyni azt, hogy hogyan használja őket a Honlaptulajdonos.

Ön tudomásul veszi, hogy a Fórumok tartalmazzák a többi felhasználó véleményét és nézeteit. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek a Honlap bármely Felhasználói tartalmának pontosságáért. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy minden Felhasználói tartalom kizárólagos felelőssége annak a személynek, aki közzétette a Tartalmat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön fogja értékelni és viselni az ezzel járó bármilyen kockázatot, amely bármilyen Felhasználói tartalom használatával kapcsolatos, beleértve az ilyen Felhasználói tartalmak pontosságára, teljességére vagy hasznosságára való hagyatkozást.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor értesítéssel vagy anélkül felfüggesszük, ideiglenesen vagy tartósan, a Felhasználói tartalom feltöltésére és/vagy a Felhasználói tartalom elérésére vonatkozó képességét, saját belátásunk szerint. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Felhasználói tartalom fogadásának felfüggesztése vagy megszüntetése miatt.

Ne feledje, hogy a mobileszközön keresztül a Honlapra küldött összes Felhasználói tartalom a mobileszközön tárolódik. Mobilkészüléke biztonsága és biztonságossága, valamint a benne található információk és anyagok, valamint az eszközön használt jelszavak és a Honlap elérése az Ön kizárólagos felelőssége.

Felhasználói tartalom tárolása

Megszabhatunk maximális tárhelyet a Felhasználói tartalomhoz a Honlapon. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet bármely üzenet, kommunikáció vagy egyéb Felhasználói tartalom törlésének vagy tárolásának meghiúsulása következtében elszenvedhet, ami a maximális mértékű tárhely fenntartásához kapcsolódik.

További feltételek

További feltételek szabályozhatják a Honlap egyes funkcióit vagy tartalmát, például ajánlatokat, sorsolásokat, versenyeket, vetélkedőket és fogadásokat. Ha a Honlapon bármely olyan tevékenységben részt vesz, amelyeket további feltételek szabályoznak, úgy mint sorsolás, verseny, vetélkedő vagy fogadás Hivatalos Szabályokkal, akkor Ön elfogadja, hogy ezekre a további feltételek vonatkoznak ezen Használati feltételek mellett.

A Honlap használatával kapcsolatos garanciákra vonatkozó felelősségkorlátozás

A HONLAPOT „AHOGY VAN" ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" ALAPON BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE. A HONLAP TULAJDONOSA, KIVÉVE AZ ITT ELTÉRŐEN MEGADOTTAKAT, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT BÁRMILYEN, AKÁR KIFEJEZETT, TÖRVÉNYES VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KERESKEDELMI ALKALMASSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A MÁSOK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT.

A HONLAP TULAJDONOSA SEMMIKÉPPEN NEM GARANTÁLJA, HOGY A HONLAP MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, VAGY HOGY A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE MEGSZAKÍTÁSTÓL MENTES, GYORS, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ. ÉS HOGY HA HIBA TÖRTÉNIK, AZ KORRIGÁLVA LESZ. A HONLAP TULAJDONOSA SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL KAPHATÓ EREDMÉNYEKÉRT, VAGY A HONLAPRÓL KAPOTT INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN.

ÖN ÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A HONLAP HASZNÁLATÁN KERESZTÜL LETÖLTÖTT VAGY MÁSKÉPPEN KAPOTT BÁRMELY ANYAG ÉS/VAGY ADAT FELHASZNÁLÁSA SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS ÖN VISELI A KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGET SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉNEK BÁRMILYEN KÁROSODÁSÁÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ ILYEN ANYAGOK ÉS/VAGY ADATOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDNEK.

A HONLAP TULAJDONOSÁTÓL VAGY A HONLAPON KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ NEM TEREMT ITT NEM KIFEJEZETTEN VÁLLALT GARANCIÁT.

Felelősségkorlátozás

ÖN KIFEJEZETTEN ÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A HONLAP TULAJDONOSA, TÁRSVÁLLALATAI ÉS EZEK BÁRMELY MEGFELELŐ IGAZGATÓJA, TISZTSÉGVISELŐJE, ALKALMAZOTTJA, MEGBÍZOTTJA VAGY MÁS KÉPVISELŐJE SEMMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS AZ ALÁBBIAK ESETÉBEN: KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY SÚLYOSBÍTOTT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT HASZNÁLAT ELVESZTÉSE, BEVÉTEL, MEGTAKARÍTÁS, NYERESÉG ELVESZTÉSE, ADATVESZTÉS, JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE, HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE VAGY BÁRMELY EGYÉB KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK ESETÉN, AKÁRMI IS OKOZTA AZOKAT, ÉS BÁRMELY FELFOGÁSÚ FELELŐSSÉG, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, OKOZOTT KÁR (BELEÉRTVE HANYAGSÁGOT ÉS SZIGORÚ FELELŐSSÉGET), VAGY AMI EGYÉBKÉNT (1) A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁGBÓL; (2) A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, DOLGOK, VAGY HONLAPOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIBŐL; (3) ADATTOVÁBBITÁSAIHOZ VAGY ADATAIHOZ (BELEÉRTVE A SZEMÉLYES ADATOKAT) JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY EZEK MEGVÁLTOZÁSÁBÓL; (4) BÁRMELY HARMADIK FÉL NYILATKOZATAI VAGY VISELKEDÉSE A HONLAPON; VAGY (5) A WEBOLDALRA VONATKOZÓ MÁS ÜGYBŐL ERED. E KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A HONLAP TULAJDONOSA ÉRTESÜLT-E VAGY SEM AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL HOGY BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGES CÉLJÁT NEM ÉRI EL. A FELELŐSSÉG E KIZÁRÁSA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKRE VONATKOZIK.

Védjegynyilatkozat

A jelen Honlapon megjelenő védjegyek és márkanevek a Honlap tulajdonosa, társvállalatai vagy harmadik fél tulajdonát képezik. Ön nem használhatja és nem jelenítheti meg a Honlaptulajdonos tulajdonában álló védjegyeket vagy szolgáltatási védjegyeket előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ön nem használhatja vagy jelenítheti meg az ezen a Honlapon megjelenített egyéb védjegyeket vagy szolgáltatási védjegyeket a tulajdonosok engedélye nélkül.

A Honlap módosítása vagy felfüggesztése

Ésszerű erőfeszítéseket teszünk arra, hogy elérhetővé tegyük a Honlapot, de időről időre meg kell szakítani, korlátozni, módosítani vagy megszüntetni, átmenetileg vagy tartósan a honlapot vagy részeit, értesítés nélkül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen intézkedések okozhatnak.

Megszűnés

Bármikor felmondhatjuk a Honlap használatát vagy elérését, és bármikor törölhetünk bármely Felhasználói tartalmat, akár előzetes figyelmeztetés nélkül, ha alapos oka van annak, amely magában foglalja a Felhasználási feltételek és a Közösségi irányelvek Ön általi bármely megsértését. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet Ön a Honlap használatának ilyen körülmények közötti megszüntetése miatt szenvedhet el. Bármely felmondás esetén meg kell szakítania a Honlap használatát, és Ön elfogadja, hogy a Megállapodás tulajdonjogról, a védjegyekről, a kártalanításról, a garanciákra vonatkozó felelősség korlátozásáról, a felelősség korlátozásáról és az alkalmazandó jogról szóló rendelkezései túlélik az ilyen felmondást.

Harmadik fél honlapjaira történő hivatkozások

Ez a honlap tartalmazhat linkeket vagy hivatkozásokat harmadik felek honlapjaira. Ezek a linkek csak az Ön kényelmét szolgálják. Harmadik fél termékeinek, szolgáltatásainak vagy információinak semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jóváhagyása nincs a Honlapon szereplő, hivatkozott, beágyazott vagy onnan vagy oda linkelt információ, anyag vagy tartalom által. Az ilyen harmadik felek által szolgáltatott információk, adatok, vélemények, ajánlások, termékek vagy szolgáltatások más honlapokra mutató linkeken keresztül, vagy honlapján keresztül más módon elérhetővé tett információk kizárólag az ilyen harmadik felek, és nem a Honlap tulajdonosáé. Az ilyen harmadik fél webhelyeinek Ön általi használata az ilyen honlapok használati feltételeinek és a személyes adatok védelméről szóló irányelveinek függvénye.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Honlap tulajdonosát és társvállalatait, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, megbízottjait vagy egyéb képviselőit minden követeléstől, felelősségtől, kártérítéstől és költségtől, beleértve többek között minden jogi díjat és költséget, amelyek a következőkből vagy ezekkel kapcsolatosan merülnek fel: (a) Ön megsérti ezeket a Felhasználási feltételeket; (b) e Honlap Ön általi használata, beleértve korlátozás nélkül az ezen Honlapon található információk vagy anyagok Ön általi átadását vagy elhelyezését; és (c) minden olyan követelés vagy feltételezés, amely szerint bármely Felhasználói tartalom sérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonát vagy más tulajdonjogait vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogát.

E feltételek módosítása

A Felhasználási feltételeket időről időre megváltoztathatjuk saját belátásunk szerint, frissítve ezeket a Felhasználási feltételeket ezen a Honlapon, és meghatározva a Használati feltételek új verziójának hatályba lépési dátumát. A Használati feltételek tetején szereplő „Utoljára módosítva" dátum mutatja a legutóbbi módosítások időpontját. A Honlap Ön általi folyamatos használatával a Felhasználási feltételek új verziójának közzétételét követően elfogadja az ilyen változtatásokat. Ennek megfelelően, ha meglátogatja ezt a Honlapot, ellenőrizze, hogy a Megállapodás új verzióját közzétették-e.

Kapcsolati információ

Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van a jelen Használati feltételekre vagy a Honlapra vonatkozóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Személyes adatok védelméről szóló irányelv vagy a „Forduljon hozzánk" pontban.

A megállapodás elválaszthatósága

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely részét vagy rendelkezéseit jogellenesnek, semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartják, az adott rész a Felhasználási feltételektől elválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Túlélés

Valamennyi pont érvényben marad a Honlap használati jogának megszűnése után.

Alkalmazható jog és illetékes bíróság

A Honlapon található információk kizárólag az Egyesült Államok lakói számára használhatók. Más országokban lehetnek olyan törvények, szabályozási követelmények vagy orvosi gyakorlatok, amelyek eltérnek az Egyesült Államokban találhatóktól. A Megállapodás, a Honlap vagy a Honlapon keresztül megvásárolt termékekkel kapcsolatos bármely jogvita, valamint a jelen Felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségek az Egyesült Államok törvényei szerint értelmezendők, anélkül, hogy érvényesülne bármely jogütközési elv hatása. Bármely, a Megállapodással kapcsolatos jogvitát vagy eljárást kizárólag az Egyesült Államokban illetékes bíróságon lehet benyújtani, és Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen bíróságok személyes és kizárólagos joghatósága alá tartozik.