Jogi felhasználási feltételek

Utoljára frissítve: 2015. március 05.

E webhelyet („Webhely”) Önnek a jelen „Felhasználási feltételek” és annak összes módosítása, illetve kiegészítése (együttesen: a jelen „Megállapodás”) értelmében biztosítjuk; az említetteket a Johnson & Johnson Kft. vagy annak valamely kapcsolt vállalata (együttesen: „Webhelytulajdonos”, „mi”, „bennünket”, „minket”) időről időre közzéteheti. Úgy ítéljük meg, hogy a jelen Webhelyen (vagy mobil felületen) keresztül biztosított bármely más szolgáltatásnak, illetve tartalomnak az Ön részéről történő igénybevétele az Ön részéről a Megállapodás feltételei értelmében jogilag kötelező érvényű beleegyezést testesít meg, amely Megállapodás ugyanúgy érvényesíthető, mintha Ön a Megállapodást aláírta volna. Ha nem hajlandó elfogadni a Megállapodásban szereplő feltételeket, arra kérjük, hogy ne keresse fel, illetve ne vegye igénybe a Webhelyet, egyszersmind ne tegyen fel vagy küldjön oda semmilyen tartalmat.

A webhely célközönsége

Ezen oldal Magyarország állampolgárai számára készült. Ezt a Webhelyet 18 éven felülieknek szánjuk.

Az információkkal kapcsolatos felelősségvállalás elhárítása

AZ INFORMÁCIÓK, BELEÉRTVE A WEBHELLYEL KAPCSOLATOS MINDEN KÖZLÉST ÉS AJÁNLÁST IS, KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZKÉNT SZOLGÁLNAK. SZÁNDÉKUNK SZERINT NEM MINŐSÜLNEK ORVOSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁSNAK, ILLETVE NEM IS ALKALMAZHATÓK ORVOSI DIAGNÓZIS VAGY KEZELÉS CÉLJÁRA SEMMILYEN EGYÉNI PROBLÉMA ESETÉN. UGYANAKKOR SZÁNDÉKUNK SZERINT NEM HELYETTESÍTIK AZ EGYEDI TÉNYEKET ISMERŐ, KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL ADOTT/ÁLTAL NYÚJTOTT TANÁCSADÁST, ILLETVE SZOLGÁLTATÁST SEM. MINDIG KÉRJE KI SAJÁT ORVOSÁNAK VAGY MÁS KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNAK A TANÁCSÁT BÁRMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁVAL KAPCSOLATBAN, MÉG MIELŐTT BÁRMILYEN ÚJ KEZELÉST KAPNA. A WEBHELYNEK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE A JOGI FELELŐSSÉGET ELUTASÍTÓ TOVÁBBI NYILATKOZATOK, VALAMINT FIGYELMEZTETÉSEK ÉRVÉNYESEK, AMELYEK EGYÉBKÉNT A WEBHELYEN MINDENÜTT MEGTALÁLHATÓK.

SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK AZ ÖN ÁLTAL A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE EGYÉB ANYAGOK ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSSEL VAGY ILYEN INTÉZKEDÉS ELMARADÁSÁVAL KÖZVETLENÜL, ILLETVE KÖZVETVE ÖSSZEFÜGGŐ BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT. MIKÖZBEN FOLYAMATOSAN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK PONTOSAK, HIÁNYTALANOK ÉS NAPRAKÉSZEK LEGYENEK, ERRE NÉZVE SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT NEM ADUNK, ÉS NEM IS VAGYUNK FELELŐSEK A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL, HIÁNYTALANSÁGÁVAL, ILLETVE IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN KÁRÉRT, ILLETVE VESZTESÉGÉRT.

Tulajdonjog

Ön tudomásul veszi, hogy a Webhely kizárólag az Ön részéről történő személyes, nem kereskedelmi célú igénybevétel céljára áll rendelkezésre. Beleegyezik, hogy a Webhely a Webhelytulajdonos tulajdona; az ahhoz fűződő összes szellemi tulajdonjogot, illetve azt is beleértve, hogy Önnek nincs joga azt a jelen Felhasználási feltételekben kifejtettek kivételével semmilyen más célra igénybe venni. Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet Ön a Webhely az Ön részéről bármilyen üzleti célú vagy a jelen Felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett egyéb célú bármely igénybevétellel kapcsolatban elszenved. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy – saját mérlegelésünk szerint – a Webhelyhez való hozzáférést elutasítsuk, illetve megszüntessük. A Webhelyet ingyenesen biztosítjuk, egyszersmind azon az alapon biztosítjuk, hogy semmilyen kötelezettségünk nincs azzal kapcsolatban bármiféle karbantartási vagy támogatási szolgáltatás nyújtására, ugyanakkor nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Ön a Webhely karbantartásának vagy frissítésének a bármilyen jellegű elmulasztása eredményeként esetleg elszenved.

A Webhelyet, annak bármely frissítését, illetve annak bármely részét – az abba beépített szoftvert is beleértve – nem másolhatja le, nem változtathatja meg, illetve nem használhatja fel újra.

A jelen Webhelyet kizárólag törvényes célra, egyszersmind a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. Nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható, korlátozott engedélyt kap a Webhelyről visszakeresett tartalom megtekintésére, kinyomtatására és terjesztésére személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve hogy nem távolítja el, illetve nem teszi olvashatatlanná a tartalom keretében megjelenített, a szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetést vagy az egyéb figyelmeztetéseket. A Webhelyről visszakeresett tartalmat semmilyen módon nem másolhatja le, nyomtathatja újra, módosíthatja, jelenítheti meg, adhatja elő, fordíthatja le, terjesztheti, alakíthatja át, sugározhatja, közvetítheti a nyilvánosság felé távközlés segítségével, hozhatja forgalomba, illetve értékesítheti semmilyen kereskedelmi igénybevétel céljára, illetve nem is adhatja át semmilyen kereskedelmi forrásnak, más webhelyeket is beleértve, a Webhelytulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

Ezenkívül beleegyezik abba is, hogy nem: (i) használja fel a jelen Webhelyet semmilyen módon, amely a jelen Webhelyet kikapcsolhatná, túlterhelhetné, károsíthatná, illetve annak kárt okozhatna, egyszersmind amely a jelen Webhely bármely más igénybevételét megzavarhatná, bármely felhasználó abbeli képességét is beleértve, hogy a jelen Webhelyen keresztül valós idejű tevékenységekben vegyen részt; (ii) használ fel semmilyen robotot, webbejáró programot vagy más automatikus eszközt, eljárást, illetve módot azért, hogy a jelen Webhelyhez bármilyen célból hozzáférjen, a jelen Webhelyen található bármely anyag összehordását, adatbányászatát, monitorozását vagy lemásolását is beleértve; (iii) használ semmilyen manuális eljárást a jelen Webhelyen található bármely anyag monitorozására vagy lemásolására, illetve arra, hogy azt a Webhelytulajdonos kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül bármely más jogosulatlan célra igénybe vegye; (iv) használ fel más módon semmilyen eszközt, szoftvert, illetve rutint, amely a jelen Webhely megfelelő működését megzavarja; illetve (v) más módon sem próbálkozik a jelen Webhely megfelelő működésének a megzavarásával.

Az Önnek kifejezetten meg nem adott minden jogot fenntartunk.

Felhasználóneve és jelszava

A Webhelyre történő regisztráció során létre kell hoznia egy jelszót. Jelszavát titokban kell tartania, nem adhatja tovább, illetve ne engedje, hogy más használja az Ön felhasználói fiókját. Másik fél jelszavát vagy felhasználói fiókját nem használhatja. Azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy az Ön felhasználói fiókját jogtalanul használják fel, vagy kívülről próbálnak hozzáférni. Nem vállalunk felelősséget az Önt ért károkért vagy veszteségekért, amennyiben Ön nem tartotta titokban jelszavát, vagy megengedte, hogy valaki más igénybe vegye felhasználói fiókját, illetve Ön használta fel másik fél jelszavát és felhasználói fiókját, illetve ha nem tájékoztatott minket annak gyanújáról, hogy felhasználó fiókját jogtalanul használják fel vagy kívülről próbálnak hozzáférni.

Adatvédelem és beleegyezés az adatok felhasználásába

Azokra az információkra, amelyekhez a Webhely Ön által történő igénybevétele révén jutunk, akár a regisztrációs folyamat segítségével, akár más módon, Adatvédelmi irányelvünk érvényes (insert link). Adatvédelmi irányelvünk az Ön által nekünk megadott adatok részünkről történő gyűjtésével és felhasználásával foglalkozik, Önnek az említett információkhoz fűződő jogait is beleértve.

Elektronikus kommunikáció

A Webhelyen közölt információk elektronikus kommunikációnak minősülnek. Amikor Ön a Webhelyen keresztül, illetve az elektronikus média más formái – pl. e-mail – segítségével velünk kommunikál, akkor ezt elektronikusan teszi. Beleegyezik, hogy – a helyi adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően – elektronikusan kommunikálhatunk, és hogy az említett kommunikációk, valamint a részünkről Önnek elektronikusan küldött értesítések, közlések, megállapodások és egyéb kommunikációk egyenértékűek az írásos kommunikációval, ugyanakkor ugyanolyan érvényűek és hatályúak, mintha írásban történtek volna, és mintha azt a kommunikációt küldő fél aláírta volna.

A felhasználó által beküldött tartalmak

A Webhelyen belül létrehoztunk, vagy a jövőben létrehozhatunk olyan felületeket – például üzenőfalakat és csetszobákat (együttesen: „Fórumok”) –, ahol a felhasználók megoszthatják egymással gondolataikat, megjegyzéseiket, a termékkel kapcsolatos véleményeiket, valamint képeket, videókat és hasonló dolgokat tölthetnek fel. Ezen Fórumok kizárólag a Webhely regisztrált felhasználói számára érhetők el. Annak érdekében, hogy a felhasználók által megosztott szövegek, grafikák, szoftverek, zenék, hangok, fényképek, videók, üzenetek, adatok, információk és egyéb anyagok (együttesen: „Felhasználói tartalom”) az egész közösség előnyére váljanak, az összes felhasználó által követendő alapvető szabályokat hoztunk létre.

Továbbá, ha létezik a Webhelyen ilyen Fórum, a felhasználók az általunk megbízott szakértők számára is küldhetnek be kérdéseket. Adott esetben a szakértők válaszadással eltöltött idejét mi térítjük meg, ám a megosztott vélemény az Ő saját szellemi tulajdonuknak minősül. A Webhely felhasználói számára a Fórumon keresztül bonyolított szakértői kommunikációt és tanácsadást kizárólag tájékoztatási és oktatási céllal biztosítjuk.

A Webhelyünkre érvényes irányelvnek megfelelően a Felhasználói tartalmat vagy a megjelenés előtt, vagy a megjelenés után észszerű keretek között ellenőrizzük. Az előzetes moderálás azt jelenti, hogy a Felhasználói tartalom mindaddig nem jelenik meg a Fórumon, valamint nem lesz elérhető, illetve látható más felhasználók számára, amíg át nem tekintettük, és úgy nem határoztunk, hogy az a Fórumon megosztható. Ez a folyamat azt is jelenti, hogy a megosztott Felhasználói tartalom nem valós időben jelenik meg, illetve soha nem is fog megjelenni a Fórumon, amennyiben úgy határozunk, hogy nem felel meg a Webhely előírásainak. Az utólagos moderálás azt jelenti, hogy a Felhasználói tartalmat a Webhelyen történő megosztás után egyszer ellenőrizni fogjuk. Az utólagosan moderált Felhasználói tartalmat, mely a Webhelytulajdonos megítélése szerint nem felel meg a Feltételeknek, illetve más módon alkalmatlan a Webhelyen történő megjelenésre, a Felhasználó értesítése nélkül töröljük Webhelyről.

A Felhasználói tartalomnak a Fórumhoz illőnek kell lennie. Bármilyen okból visszautasíthatjuk a Felhasználói tartalmat, illetve az általunk biztosított Közösségi irányelveknek – melyeket a Felhasználói tartalom a Webhelyen történő megosztása előtt el kell olvasnia – nem megfelelő Felhasználói tartalmakat visszautasíthatjuk, szerkeszthetjük vagy törölhetjük.

Ha Ön Felhasználói tartalmat oszt meg a Fórumon, azzal (1) megerősíti, hogy Ön jogosult Felhasználói tartalmak megosztására és közlésére; (2) beleegyezik abba, hogy kizárólagos felelősséget vállal az Ön által beküldött Felhasználói tartalomért; valamint (3) visszavonhatatlan, a világ összes országára kiterjedő, nem kizárólagos, állandó időtartamra szóló, allicencbe adható, átruházható, jogdíj mentes jogban és engedélyben részesíti a Webhelytulajdonost és kapcsolt vállalatait, hogy az Ön Felhasználói tartalmát bármilyen módon felhasználhassák a Webhelyen vagy bármely más, az ő tulajdonukban lévő vagy általuk üzemeltetett Webhelyen (valamint bármely, a Webhelytulajdonossal vagy leányvállalataival kapcsolatban álló közösségi médiában).

Bármely Felhasználói tartalmat, illetve az abból származtatható minden ötletet, elgondolást, know-how-t vagy technikát bármilyen célra szabadon felhasználhatunk, beleértve a termékek kifejlesztését, gyártását és értékesítését is. Ezért ne küldjön be semmiféle olyan ötletet, javaslatot vagy anyagot, amelyet bizalmasan kíván kezelni, illetve amelyért Ön ellentételezést vár el. A Felhasználói tartalmak felhasználására, illetve fel nem használására vonatkozóan semmilyen követelést nem támaszthat velünk szemben, mivel a Felhasználói tartalom beküldésével elismerte, hogy jogunk, de nem kötelességünk a Webhelyen és más kapcsolt vagy jogutódként létező Webhelyen vagy bármely, a tulajdonunkban lévő vagy általunk üzemeltetett közösségi médiában felhasználni, bemutatni és közzétenni a nevét, fényképét (arcképét), hanganyagát, életrajzi adatait és/vagy állításait bármikor, a világ bármely országában. Ha bármelyik Visszajelzést felhasználjuk, Ön nem részesül semmilyen ellenszolgáltatásban, ellentételezésben, értesítésben, illetve elismerésben, ugyanakkor a hozzájárulása sem szükséges ahhoz, hogy a Webhelytulajdonos felhasználja az említett Visszajelzést.

Ön tudomásul veszi, hogy a Fórumok más felhasználók véleményeit és nézeteit tartalmazzák. Továbbá azt is tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget a Webhelyen megjelenő Felhasználói tartalmak pontosságáért. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználói tartalmakért kizárólag az azokat megosztó személy vállal felelősséget. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen Felhasználói tartalmak használatával járó kockázatokat – beleértve a Felhasználói tartalom pontosságába, teljességébe és hasznosságába vetett bizalmat – az Ön feladata felmérni, és vállalni azokat.

Fenntartjuk azon jogunkat, hogy bármikor megszüntethessük – akár ideiglenesen akár véglegesen – az arra vonatkozó jogosultságát, hogy Felhasználói tartalmat töltsön fel és/vagy azon jogosultságát, hogy ezekhez hozzáférjen. Továbbá fenntartjuk azon jogunkat, hogy kizárólagos megítélésünk alapján, saját döntésünk szerint értesítjük-e erről a felhasználót vagy sem. Ön elfogadja, hogy sem Ön, sem egy harmadik nem vonhat minket felelősségre a Felhasználói tartalom elfogadásának felfüggesztése vagy megszüntetése miatt.

Ne feledje, hogy a mobileszközén keresztül a Weboldalra küldött minden Felhasználói tartalom tárolásra kerül a szóban forgó mobileszközön. Mobileszközének védelme és biztonsága, az azon tárolt információk és anyagok, valamint az eszközön használt bármely jelszó, továbbá a Webhelyhez való hozzáférése az Ön kizárólagos felelőssége.

Felhasználói tartalom tárolása

A Webhelyen tárolható Felhasználói tartalom maximális mennyiségét megszabhatjuk. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely az üzenetek, beszélgetések vagy más, a maximális tárolható mennyiséggel kapcsolatos Felhasználói tartalom törlésének vagy tárolásában bekövetkezett hibának az eredményeként éri Önt.

További feltételek

A további feltételek a Webhelyen található/tárolt bizonyos funkciókat, illetve tartalmat szabályozhatják (pl. ajánlatok, nyereménysorsolások, versenyek, vetélkedők, illetve sorsjátékok). Azáltal, hogy a Webhelyen részt vesz bármilyen tevékenységben a további feltételekben szabályozottak szerint (pl. nyereménysorsolás, verseny, vetélkedő vagy sorsjáték), éspedig a hivatalos szabályok figyelembe vételével, beleegyezik, hogy Önre a jelen Felhasználási feltételeken túl az említett további feltételek is érvényesek.

A garancia elhárítása a Webhely használatának tekintetében

A WEBHELYET „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” ÉS A „RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK” ALAPJÁN BIZTOSÍTJUK. AZ ITT KIFEJEZETTEN KIKÖTÖTTEK KIVÉTELÉVEL, UGYANAKKOR AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK FÜGGVÉNYÉBEN A LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG MEGENGEDHETŐEN, A WEBHELYTULAJDONOS KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDENFÉLE GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, TÖRVÉNYES VAGY VÉLELMEZETT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.

A WEBHELYTULAJDONOS SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL ARRA NÉZVE, HOGY A WEBHELY MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, ILLETVE HOGY A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ZAVARTALAN, IDŐBEN TÖRTÉNŐ, BIZTONSÁGOS, ILLETVE HIBAMENTES LESZ, ILLETVE HOGY A HIBÁKAT – AMENNYIBEN ILYENEK FELLÉPNEK – KI IS JAVÍTJÁK. A WEBHELYTULAJDONOS SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL AZON EREDMÉNYEK TEKINTETÉBEN, AMELYEK ESETLEG A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓAN ELÉRHETŐK, ILLETVE A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT BÁRMELY INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, MINŐSÉGE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN SEM.

TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A WEBHELY IGÉNYBEVÉTELÉVEL LETÖLTÖTT VAGY ANNAK SEGÍTSÉGÉVEL MÁS MÓDON KAPOTT BÁRMELY ANYAGOT ÉS/VAGY ADATOKAT SAJÁT KOCKÁZATÁRA FOGJA FELHASZNÁLNI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SAJÁT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZERÉT ÉRŐ KÁROKÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ EMLÍTETT ANYAGOK ÉS/VAGY ADATOK LETÖLTÉSÉBŐL FAKAD.

AZ ÖN ÁLTAL A WEBHELYTULAJDONOSTÓL VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ – LEGYEN AZ SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS – SEM HOZ LÉTRE SEMMILYEN, A JELEN DOKUMENTUMBAN NEM KIFEJEZETTEN VÁLLALT GARANCIÁT.

Az anyagi felelősség korlátozása

KIFEJEZETTEN MEGÉRTETTE ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A WEBHELYTULAJDONOS, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A FELSOROLTAK BÁRMELYIKÉNEK ILLETŐ IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, MEGHATALMAZOTTJAI VAGY EGYÉB KÉPVISELŐI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ, PÉNZÜGYI BÜNTETÉSSEL JÁRÓ VAGY HALMOZOTT KÁROKÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FELHASZNÁLÁST ÉRINTŐ BÁRMELY VESZTESÉGET, ELMARADT JÖVEDELMET, MEGTAKARÍTÁST VAGY NYERESÉGET, ADATVESZTÉST, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT, A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT, ILLETVE BÁRMELY MÁS KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁRT, BÁRMI IS OKOZTA A FELSOROLTAKAT, UGYANAKKOR – AZ ANYAGI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ ELMÉLET ALAPJÁN – AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉSRŐL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRÓL (A MULASZTÁST ÉS A SZOROS ÉRTELEMBEN VETT ANYAGI FELELŐSSÉGET IS BELEÉRTVE), AKÁR MÁS MÓDOZATOKRÓL VAN SZÓ, AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL FAKADNAK: (1) A WEBHELY IGÉNYBEVÉTELE VAGY IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÉPTELENSÉGE; (2) A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, ELEMEK VAGY WEBHELYEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE; (3) JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN ADATÁTVITELEIHEZ VAGY ADATAIHOZ, ILLETVE EZEK MEGVÁLTOZTATÁSA (A SZEMÉLYES ADATOKAT IS BELEÉRTVE); (4) A BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL A WEBHELYEN TETT NYILATKOZATOK VAGY AZ EMLÍTETT FÉL VISELKEDÉSE A WEBHELYEN; ILLETVE (5) A WEBHELLYEL ÖSSZEFÜGGŐ BÁRMELY MÁS ANYAG. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESEK, AKÁR ÉRTESÍTETTÉK A WEBHELYTULAJDONOST AZ EMLÍTETT KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AKÁR NEM, EGYSZERSMIND FÜGGETLENÜL BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG LÉNYEGES CÉLJÁNAK BÁRMELY ELMULASZTÁSÁTÓL. AZ ANYAGI FELELŐSSÉG JELEN KIZÁRÁSA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG ÉRVÉNYES.

Védjeggyel kapcsolatos értesítések

A jelen Webhelyen megjelenő védjegyek és márkanevek a Webhelytulajdonos, annak leányvállalatai vagy a harmadik félnek minősülő tulajdonosok tulajdonát képezik. Ön a Webhelytulajdonos birtokában lévő semmilyen védjegyet vagy szolgáltatási márkanevet a mi előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem használhat fel, illetve nem jeleníthet meg. Nem használhat fel, illetve nem jeleníthet meg semmilyen védjegyet vagy szolgáltatási nevet.

A Webhely módosítása vagy működésének felfüggesztése

Észszerű erőfeszítéseket teszünk, hogy a Webhely elérhető legyen, de időről időre előfordulhat, hogy – ideiglenesen vagy tartósan – figyelmeztetés nélkül meg kell szakítanunk, korlátoznunk vagy módosítanunk szükséges, illetve meg kell szüntetnünk Webhely vagy annak egyes részeinek üzemeltetését. Nem vagyunk felelősek semmilyen, az Ön részéről az említett intézkedések eredményeként esetleg elszenvedett veszteségért vagy kárért.

Felmondás

Bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntethetjük a Webhelynek az Ön részéről történő használatát, vagy ahhoz az Ön részéről történő hozzáférését, illetve törölhetjük az Ön összes Felhasználói tartalmát, amennyiben erre jó okunk van, melybe beleértendő a jelen Felhasználási feltételeknek az Ön részéről történő megsértése is. Nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Ön – ilyen körülmények között – a Webhely az Ön részéről történő igénybevételének a megszüntetése eredményeként esetleg elszenved. Bármilyen megszüntetés esetén Önnek fel kell hagynia a Webhely igénybevételével, ugyanakkor beleegyezik, hogy a Megállapodásnak a tulajdonjoggal, a védjegyekre vonatkozó értesítésekkel, a kártalanítással, a jog szerinti felelősség elutasításával, illetve a garanciákkal, az anyagi felelősség korlátozásával, valamint az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos kikötései minden ilyen jellegű megszűnés után is érvényesek maradnak.

Harmadik félhez tartozó webhelyekre mutató hivatkozások

A jelen a Webhely más, harmadik fél tulajdonában lévő weboldalakra mutató hivatkozásokat és referenciákat tartalmazhat. Ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi megfontolásból biztosítjuk. A jelen Webhelyen található, ott hivatkozott, ott szereplő, illetve onnan vagy ahhoz hivatkozással kapcsolódó bármely harmadik fél tulajdonában lévő semmilyen információ, anyag, illetve tartalom révén sincs sem kifejezetten, sem vélelmezetten jóváhagyva semmilyen, harmadik fél tulajdonában lévő termék, szolgáltatás, illetve információ. A más webhelyekre történő hivatkozásokon keresztül, illetve a webhelyeik révén más módon elérhetővé tett említett harmadik felek révén biztosított minden információ, adat, vélemény, ajánlás, termék vagy szolgáltatás kizárólag az említett harmadik felek, nem pedig a Webhelytulajdonos tulajdonát képezik. A harmadik fél tulajdonát képező említett webhelyeknek az Ön részéről történő igénybevételére az említett webhelyek felhasználási feltételei, illetve adatvédelmi irányelvei érvényesek.

Kártalanítás

Beleegyezik, hogy egyrészt kártalanítja, másrészt a Webhelytulajdonosnak és annak leányvállalatainak, valamint a felsoroltak illető igazgatóinak, tisztviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak vagy egyéb képviselőinek kármentességéről gondoskodik minden kárigénnyel, anyagi felelősséggel, kártérítéssel és költséggel szemben, korlátozás nélkül beleértve a következőkből fakadó, illetve azokhoz kapcsolódó összes ügyvédi honoráriumot és költséget is: (a) a jelen Felhasználási feltételeknek az Ön részéről történő megsértése; (b) ennek a Webhelynek az Ön részéről történő igénybevétele, korlátozás nélkül beleértve információknak vagy anyagoknak az Ön részéről az ezen a Webhelyen történő továbbítását vagy elhelyezését; valamint (c) bármely olyan követelés vagy bizonyítandó állítás, hogy az Ön Felhasználói tartalmának bármely része sérti valamely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb tulajdonosi, illetve adatvédelmi jogait.

E feltételek módosításai

Időről időre – kizárólagos mérlegelésünk szerint – megváltoztathatjuk a Felhasználási feltételeket, éspedig ezeknek a Felhasználási feltételeknek az ezen a Webhelyen történő frissítésével, valamint a Felhasználási feltételek új verziója esetében a hatálybalépés dátumának a meghatározásával. A jelen Felhasználási feltételek tetején szereplő „Utolsó módosítás” dátuma jelzi, mikor került sor a legutóbbi módosításokra. A Webhely az Ön részéről a Felhasználási feltételek új verziójának a megjelenítését követően történő folyamatos igénybevétele minden ilyen változtatásnak az Ön részéről történő elfogadását jelenti. Ennek megfelelően valahányszor Ön ezt a Webhelyet felkeresi, ellenőriznie kell, hogy vajon a Megállapodás új verziója felkerült-e oda.

Elérhetőségi információk

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Felhasználási feltételekkel vagy a Webhellyel kapcsolatban, a jelen Webhely Adatvédelmi irányelvében (inset link) illetve annak „Elérhetőségeink” (inset link) c. részében megadottak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot.

A Megállapodás részleges érvénytelensége

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely része vagy kikötése jogszerűtlenné, érvénytelenné, semmissé, illetve érvényesíthetetlenné válna, a szóban forgó részt a jelen Felhasználási feltételektől elválaszthatónak tekintjük, és az semmilyen érvényben maradó rendelkezés érvényességét, illetve érvényesíthetőségét nem fogja befolyásolni.

További érvényesség

Az összes rész továbbra is érvényben marad a Webhely igénybevételéhez fűződő jog megszűnését követően.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen Weboldalon található információk kizárólag Magyarország állampolgárai számára használhatók. Előfordulhat, hogy a többi országban a magyarországitól eltérő jogszabályok, szabályozói követelmények vagy orvosi gyakorlatok érvényesek. A Megállapodás és a Megállapodáshoz kapcsolódó bármely jogvita feloldása, a Webhely, illetve a Webhelyen keresztül Ön által vásárolt cikkek, valamint a jelen Felhasználási feltételekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos bármely, nem szerződéses kötelezettségek tekintetében – anélkül, hogy a jogszabályi ellentmondások bármely alapelvének érvényességet szereznénk – Magyarország jogszabályai az alkalmazandók, illetve értelmezendők. A Webhelytulajdonos és Ön között a Megállapodással kapcsolatban felmerülő minden per vagy eljárás kizárólag Magyarországon székelő, illetékes joghatóságú bíróságon kezdeményezhető, ugyanakkor Ön beleegyezik, hogy aláveti magát az említett bíróság személyes és kizárólagos joghatóságának.